© 2023 ΑΛΕΧΙΟΥ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - Design by Minimal
Η εταιρία ΑΛΕΞΙΟΥ - ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ είναι μια δυνατή εταιρία στον τομέα του αυτοκινήτου.

Η πολύχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία του υπευθύνου του τομέα αυτοκινήτου, κ. Αλεξίου Νικόλαου, εγγυάται φερέγγυα και συνειδητή συνεργασία.

Η ΑΛΕΞΙΟΥ - ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ διαθέτει κάθετη μονάδα επισκευής οχημάτων, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και φυλασσόμενο χώρο στάθμευσης 5.000 τ.μ..